Algemene voorwaarden en deelnemers reglement


Taken van het bestuur

Het bestuur van de stichting:

 • Bepaalt data en openingstijden van het festival
 • Verzorgt de publiciteit
 • Stelt promotiemateriaal beschikbaar
 • Vermeldt deelnemers met contactgegevens, foto, beschrijving van werk/activiteit en met link naar website op haar eigen website en in brochure
 • Heeft het recht om aangeleverd materiaal (tekst en foto) te bewerken en/of te redigeren
 • Kan ten alle tijden aanmeldingen weigeren of deelname ontzeggen zonder opgave van redenen.
 • Heeft bij onzekerheden tijdens het inrichten van de exposities op locaties, het beslissende woord.
 • Zal slechts in beperkte mate assisteren bij het inrichten op locatie.

Aansprakelijkheid

De stichting is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen, personen en/of vermissing van eigendommen van publiek of kunstenaars. Deelnemers dienen zelf, indien gewenst, een verzekering af te sluiten.

Verantwoordelijkheden

Exposerende kunstenaars wordt verzocht hun werk pas na afloop te verwijderen en zo mogelijk beide dagen aanwezig te zijn. Ze zijn (mede)verantwoordelijk voor het:

 • Aantrekkelijk exposeren van eigen werk
 • Aanleveren van 1 werk voor de overzichtstentoonstelling
 • Aanleveren van tekst en foto’s ten behoeve van website en pr-materiaal
 • Promoten van kunstroute via eigen netwerk
 • Openstellen van locatie op de door de organisatie vastgestelde tijden
 • Het vanaf de openbare weg herkenbaar maken van de locatie m.b.v. promotiemateriaal. Dit materiaal blijft eigendom van de stichting en dient na afloop te worden geretourneerd.

Optredende dansers/groepen zijn verantwoordelijk voor:

 • Korte optredens tijdens kunstroute
 • Aanleveren van tekst en foto’s
 • Verzorgen van kort optreden tijdens officiële opening

Inschrijven

Men kan zich tot 20 maart 2023 inschrijven voor de kunstroute 2023 via de oproep tot aanmelding op de website. Er wordt rekening gehouden met datum van aanmelding.

Men is verplicht binnen 14 dagen na uitslag van ballotage het inschrijfgeld over te maken. Na ontvangst is de aanmelding definitief. Hiervan wordt een bevestigingsmail gestuurd.

Voorwaarden

Kunstenaars en performers krijgen het verzoek zich te laten inspireren door het thema: ‘THUISKOMEN’ en in hun werk -zoveel als mogelijk- verbinding te leggen met omgeving en historie van Gorinchem.

De oproep om in te schrijven staat op de website. Het is noodzakelijk de voorwaarden goed te lezen. Inschrijving betekent dat men kennis heeft genomen van onderstaande:

 • Kosten voor deelname
 • Verstrekte onkostenvergoeding voor groot ruimtelijk werk, voor zover het budget dit toelaat
 • Kwijtschelding deelnamekosten voor kunstenaars onder de 25 jaar zolang de financiën dit toelaten
 • 0% verkooppercentage
 • Kunstenaar alleen kan deelnemen met door de organisatie goedgekeurde disciplines
 • Deelnemers ruimte toegewezen krijgen, uitzonderingen daargelaten
 • Inrichten van de expositie in overleg met locatiehouder en contactpersoon van de organisatie gebeurt. Dat deelnemers zelf zorgen voor ophangmateriaal en/of sokkels en meerdere exposanten op 1 locatie met mede exposanten afstemmen
 • Deelname voor eigen risico en verantwoordelijkheid is
 • De organisatie op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor beschadiging of diefstal van geëxposeerd werk
 • Verplichte aanwezigheid van minimaal 1 kunstenaar per locatie geldt
 • Gebruik van groot individueel promotiemateriaal niet is toegestaan
 • Automatische machtiging om beeldmateriaal zonder enige vergoeding rechten vrij door organisatie te gebruiken is voor publicitaire doeleinden
 • Zonder toestemming niets van alle uitingen van de organisatie vrijelijk gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt mag worden
 • Gegevens en foto’s worden opgeslagen en gebruikt voor correspondentie tussen bestuursleden en voor ballotage
 • Voorwaarden voor aanleveren van foto’s en tekst gelden bij uiteindelijke deelname:
 • 4 digitale foto’s, landscape, 2-6 MB per stuk
 • Uitleg van werk in max 50 woorden
 • Foto van u zelf t.b.v. website
%d bloggers liken dit: